Tak letos to přišlo brzy, máme úplně plno :)

Další přihlášení už získávají pouze status náhradníků, pokud by někdo odpadl.